V sobotu 18. července 2020 jsme se rozloučili s P. Vladimírem Konečným. Zádušní mše svatá začala v 10.00 v Brumovicích a bohoslužbě předsedal biskup Pavel Konzbul. Mše svatá pobíhala v pokojné a klidné atmosféře za účasti asi 30 kněží. O tom, že kostel byl zcela plný, není potřeba mluvit. Protože otec Vladimír rád cestoval, bylo toto také tématem kázání otce biskupa, který mluvil nejdříve o stanu a o domě. Nakonec uvažování vyústilo ve zmínku o domově věčném, kde už máme připravené místo. Nechyběl přitom ani typický humor otce Pavla. Po mši svaté potom ještě zazněly vzpomínky a poděkování starostů z Brumovic a Boleradic, a za kněze zavzpomínal a poděkoval František Trtílek. Potom už následovaly modlitby u rakve a na hřbitově, kde nakonec zaznělo Salve Regina v podání kněží. Otec Vladimír prožil v Brumovicích téměř 50 let života. Lidé na něho vzpomínají jako na člověka, kterému nechyběl úsměv, a který byl známý svou dobrotou a štědrostí.