Oznamujeme všem příbuzným, přátelům a známým, že byl svým Pánem povolán na věčnost jáhen, manžel, tatínek, dědeček, bratr, švagr a strýc, pan Mgr. Josef Havlát. Zemřel v požehnaném věku 86 let 29. června 2019 posílen svatými svátostmi. S naším drahým zesnulým se rozloučíme při mši svaté v pondělí 8. července 2019 v 15 hodin v kostele Narození Panny Marie ve Vranově u Brna. Po bohoslužbě bude tělo zesnulého uloženo do rodinného hrobu v Brně – Soběšicích. Prosíme o modlitbu za pana jáhna.