Na Zlatou sobotu 9.9. jsme opět vyrazili na obnovenou tradici pěší poutě z Uherčic do Žarošic. Po požehnání na cestu od jáhna Bedě jsme v 6 hodin ráno vyšli obvyklou trasu Uherčice-Starovice-rybníky v Hustopečích-Diváky-Klobouky-Žarošice. V Divákách nás opět mile přijali u Kilingerů a poskytli nám občerstvení.
Cesta nám pěkně utíkala, počasí bylo výborné, a tak jsme za doprovodu modliteb a skvělé nálady po 16. hodině udělali společné foto u vítací cedule Žarošice v počtu 17 poutníků. V 18.00 jsme se tak beze ztrát účastnili hlavní mše sv., kterou sloužil světící bratislavský biskup mons. Jozef Haĺko a jehož slova se dotkla všech přítomných. Po mši byl světelný průvod se sochami P. Marie a poté adorace a požehnání. Zpátky jsme využili společnou dopravu autobusem s farníky z Velkých Němčic. Pán Bůh zaplať všem za společenství plné lásky, radosti a pohody!