V sobotu 10. září jsme uspořádali pěší pouť do Žarošic na hlavní pouť o Zlaté sobotě. Sešlo se nás celkem 13 – Vašek, Vítek, Katka, Jindra, Anička, Vojta, Pavel, Matěj, Jarka, Libor, Áďa, Petr a nejmladší Tadeášek. V 7 hodin ráno jsme v kostele přijali od jáhna Bedě požehnání na cestu s pěkným průvodním slovem. Potom už jsme vyrazili směrem do Starovic, dál pod mandloňovým sadem v Hustopečích, u rybníku jsme si udělali malou občerstvovací zastávku. Pokračovali jsme přes Kamenný vrch, podél Diváckého potoka do Divák. Tady na nás čekali Kilingerovi a ochotně nám poskytli nápoje a sladkosti. Dál naše pouť vedla přes Nedánov do Klobouk. U kaple sv. Barbory jsme si dali oběd v trávě a přidali se k nám Jitka a Petr Frankovi z Velkých Němčic. Po krátké zastávce s chladivými nápoji jsme prošli Klobouky a po Moravské vinné trase a dalších 10 km cesty za velmi slunného počasí jsme konečně viděli věž žarošického kostela. I přes nasbírané puchýře a lehké kloubní potíže cestou ani na chvíli nevymizela dobrá nálada. Jako každou správnou pouť naši cestu samozřejmě doprovázely modlitby a písničky. Mezi poutníky panovalo veselí a nadšení, ochota vždy pomoci druhému.
Do žarošického kostela vede Porta sancta – Brána milosrdenství a jak jsme slyšeli při mši od Otce biskupa Pavla Posáda, tou branou je sám Ježíš, jen skrze Něho vede cesta. Po mši jsme za zpěvů byli přítomni tradičního světelného průvodu. Poté jsme zazpívali Te Deum, vyprosili si požehnání a díky poutníkům z Velkým Němčic se rozjeli autobusem k domovu. Věřím, že jsme načerpali z darů Ducha svatého hodně síly do dalšího putování naším životem.