Velké poděkování patří všem farníkům, kteří přispěli o víkendu na pomoc postiženým přírodní katastrofou. V Uherčicích se vybralo 118 100 Kč a ve Velkých Němčicích 128 200 Kč. Upřímné Pán Bůh zaplať za velkorysou pomoc, štědrost a finanční podporu. Moc děkujeme a moc si vážíme této Vaší pomoci! Radostného dárce miluje Bůh!