Pohřeb P. Dragona

Pohřeb v pátek 12. srpna 1988 v 15. hod. Mši sv. i obřady dp. ordinář brněn. prelát Ludvík Horký, koncelebrovali dp. Alois Michálek, kanovník z Brna a přítel dp. děkana, P. Josef Prchal, uherč. rodák a další – asi 50 kněží (dp. Nováček a kanovníci Samec i Dvořák z Mikulova), věřící z Uherčic a okolí, z rodiště Šebetova u Boskovic a z Mutěnic, kde zemřelý kaplanem (odtud i slečna). Zařízení pořadatelé na ulici (pro auta) i v kostele, větrání, zdravotní služba, místa pro kněze v presbytáři, pro řeholnice a rodinu před lavicemi. Zpívali místní + něco kněž. schola. Rakev nesli z kostela kněží, na hřbitově rodina. Na věncích: „S Pánem Bohem – od farní sestry“, „Pán Bůh Vám zaplať – od farníků z Uherčic“, „S Pánem Bohem – spolubratři z děkanství“. Na hřbitově se loučili: Bedřich Himmer – za farníky z Uherčic, Petr Záleský – za Mutěnice, P. Fr. Marek – za spolužáky, P. Fr. Jičínský z Křepic – za kněze z děkanství (je nejstarší), Slavoj Alexa za novokněze, P. Josefa a bohoslovce, družičky – veršovaně – za mládež, já jsem poděkoval všem za účast..
Kněží na pohoštění většinou nepřišli – spěchali na večerní bohoslužby, proto jsme k pohoštění pozvali i rodáky ze Šebetova (Mutěnice odjely). Pohřben v kněž. hrobce, vpravo od hlavního kříže (těsně vedle), kterou nechal zbudovat (první v ní pohřben uherč. rodák dp. Hlavička).

Josef Kohoutek, farář z Vel. Němčic