Chirurg, konstruktér a politik se hádají, jaká je první zmíněná profese v Bibli. "Myslím, že lékařská profese byla zmíněna jako první," prohlásí chirurg. "Bůh stvořil Evu z Adamova žebra." "Kdepak, první byla strojařina," tvrdí konstruktér. "Jen si představte, co to bylo za práci, stvořit věci z chaosu." "Ale vůbec ne," triumfuje politik. "Kdo si myslíte, že stvořil chaos?"

V době totality jde po ulici pan farář s šéfem KSČ a domlouvají se spolu na důležitých opravách kostela. A jak tak jdou, potkají pana Nováka. Pan Novák pozdraví: "Čest práci, soudruhu předsedo. Chvála Kristu, pane faráři." Kněze i předsedu to zarazí a tak si řeknou, že pana Nováka vyzkouší, na čí stranu se kloní víc. Zavolají ho a pan farář se ho ptá: "Pane Novák, kdo stvořil svět?" "Samozřejmě, že Pán Bůh, pane faráři! Ale s vydatnou pomocí Sovětského svazu, pane předsedo!"

Jeden neodbytný komunista neustále obtěžoval jistou ženu se svým tvrzením, že Bůh přece neexistuje a neustále se jí to snažil ze všech sil dokázat. Nakonec bezradná žena rezignovala a řekla: "Tak dobře, Bůh neexistuje. Ale zcela jistě existuje Bohorodička!"

Svatý Petr se ráno probudí a ptá se anděla: "Tak kohopak to dnes máme u nebeské brány?" Anděl se podívá a říká Petrovi: "Dnes tam je velká svazačka, významná kádrová rezerva KSČ, redaktorka, poradkyně předsedy parlamentu, ředitelka, členka politického hnutí, předsedkyně politické strany, europoslankyně, kandidátka na prezidentku, majitelka rudého kostýmu..." "Dost, dost, to přece nemůžeme všechno zvládnout," naříká si svatý Petr. "Tolik ženských najednou dnes nezvládneme..." "Ale svatý Petře," povídá anděl, "ona je jenom jedna - nějaká Bobošíková z Prahy!"

Když se Gagarin vrátil z vesmíru, pozvala ho k sobě hlava SSSR Chruščov. Chruščov Gagarinovi popřál k úspěchu a potom se ho zeptal: "Pane Gagarine, viděl jste tam taková ta malá stvoření s křídly, andělíčky?" Gagarin na to povídá: "Viděl soudruhu Chruščove, těch tam bylo!" "To jsem si mohl myslet," povídá prezident SSSR, "hlavně to ale nikomu neříkejte a nechte si to pro sebe!" Také papež pozval Gagarina, aby mu popřál k úspěchu. Potom se jenom tak mezi řečí zeptal: "Pane Gagarine, prosím vás, viděl jste tam anděly - taková ta stvoření s křídly?" "Svatý otče, ani jednoho, žádný tam nebyl!" "To jsem si mohl myslet," povídá papež, "hlavně to ale nikomu neříkejte a nechte si to pro sebe!"

V parlamentu sedí poslanec, hlavu v dlaních. Přijde k němu kolega a ptá se ho: „Sedíš a přemýšlíš?“ „Ne, jenom sedím.“

Kněz byl poctěn večeří na počest 30 let působení na farnosti. Přední politik a člen církevního shromáždění byl pověřen, aby pronesl malý projev. Opozdil se, a tak se kněz rozhodl, že také řekne pár slov: "Názor o této farnosti jsem si udělal na základě první zpovědi, kterou jsem zde slyšel. Myslel jsem, že mě poslali na strašné místo. Můj první kajícník mi řekl, že ukradl televizi, a když ho navštívila policie, vylhal se z toho. Ukradl peníze svým rodičům, podvedl svého zaměstnavatele a užíval drogy. Byl jsem v šoku. S postupem času jsem ale zjistil, že ne všichni jsou tak špatní a dokonce je tato farnost plná skvělých a milujících lidí." Právě v momentě, kdy kněz dokončoval svou řeč, přišel politik se spoustou omluv, proč jde pozdě a ihned začal se svou řečí: "Nikdy nezapomenu na den, kdy sem dorazil náš kněz. Vlastně jsem měl tu čest být prvním, koho zde zpovídal..."