V posledním červnovém týdnu jsme s dětmi v našich farnostech slavili poslední dětskou školní mši v tomto školním roce. Jako každý rok o této mši jsme děkovali s dětmi za uplynulý školní rok a už jsme také prosili o ochranu do prázdnin, aby se nikomu nic zlého nestalo. Bohoslužby se také nesly v duchu vyhodnocení celoroční školní soutěže ve sbírání obrázků, které si děti nalepovaly do svých knížeček, a také v losování o Hodňáska a Pozorňáska.
Co se týká soutěže ve sbírání obrázků, v Křepicích odevzdalo soutěž nakonec 22 dětí, ve Velkých Němčicích 29 dětí a největší účast byla v Uherčicích, kde soutěžilo celkem 36 dětí. Absolutním vítězem se v Křepicích stal Mareček, ve Velkých Němčicích Ondra a v Uherčicích Šimonek. A nakonec se losovalo o Hodňáska a Pozorňáska. Hodňáska v Křepicích získala Kamilka a Pozorňáska Lukášek. Ve Velkých Němčicích se z Hodňáska radoval František a Pozorňáska si domů odnesl malý Jeník. V Uherčicích se oba plyšáci stali kořistí sourozenecké dvojice Sandruška a Sabinka.
Děti, ale i dospělí, si vytáhli z ošatky Boží slovo na prázdniny – většinou se jednalo o biblický verš z Knihy žalmů. To proto, aby je Boží slovo provázelo i o prázdninách a dovolených.
Dětem přejeme pokojné a požehnané prázdniny a zasloužený odpočinek. Pokud o prázdninách bude ve farnostech mše svatá, která během školního roku patří především těm nejmenším, a pokud v kostele budou na této bohoslužbě přítomny nějaké děti, platí to, co každé prázdniny, a sice, bude připraveno povídání pro děti.