Církev nás nabádá, abychom se v době postní vyzpovídali. Pro mnohé lidi je to dost velký problém. Nemusíš se bezpodmínečně zpovídat. Ale snad ti to pomůže, když promluvíš s knězem, o tom, kde jsi sám se sebou nespokojen, kde cítíš vinu, kde se život neodvíjí podle tvých představ. Rozhovor při zpovědi je velkou pomocí, jak se smířit se svým životem a opustit svoji minulost.

Mnozí říkají: Bůh mi odpouští i bez zpovědi. To je pravda. Přesto ale, když se skutečně proviním, tak mi připadá těžké, věřit v odpuštění. C. G. Jung, švýcarský terapeut míní, že vina by tak vyloučila člověka ze společnosti. Potom potřebuje členstvím ve společnosti potvrzení, že je vítaný.

Pro C. G. Junga nestačí říci provinilci: „Bůh ti již odpustil, neber to tak tragicky!“ Kdo pozval do svého života vinu, potřebuje i rituál. Rituál zasahuje až do nejhlubších hlubin nevědomí. V našem nevědomí jsou bloky, které nám brání, abychom uvěřili v odpouštějící Boží lásku. Rituál odpuštění, který zakoušíme při zpovědi, rozbíjí tyto blokády. V hloubi naší duše nám dává uvěřit tomu, že jsme bezpodmínečně přijati. Když mluvíme sami o sobě, tak většinou připomínáme naše největší úspěchy. Představujeme sami sebe jako dobré. Přesto to naší duši nedělá dobře. Jung se domnívá, že ke zdraví člověka patří, když se vzdá své pýchy a přizná i své slabosti.

Skutečný přítel je ten, před kterým můžeš mluvit i o svých slabostech. Ve zpovědi můžeš o sobě mluvit čestně. Nemusíš se uměle činit malým nebo sám sebe znehodnocovat. Prostě mluvíš o tom, co tě ponouká, a kde jsi sám se sebou nespokojen, kde se nedokážeš přijmout. Již rozhovor samotný tě osvobodí. Kněz tě nebude ani soudit, ani hodnotit. Předloží tvé vyznání Bohu a vysloví Bohem bezpodmínečné přijetí. Ve zpovědi ti udělí rozhřešení. Tak tě může zpověď vnitřně napřímit a osvobodit tě od tlaku, dělat se lepším než jsi. Smíš být takový, jaký jsi. Jsi zcela přijatý a milovaný Bohem.
Cvičení – před zpovědí

• Když se připravuješ na zpověď, můžeš si pročíst zpovědní zrcadlo. Můžeš se ale také v tichu posadit a naslouchat sám sobě. Jsi spokojený sám se sebou? Kde jsi se sebou nespokojený? Co bys chtěl ve svém životě? O čem chceš mluvit s knězem?
• Jestli ti to připadá těžké jít ke zpovědi, potom napiš Bohu dopis a odpověz mu na tyto otázky. Potom dopis nahlas přečti a pomalu ho spal. Pokud je to možné, popros kněze o zpověď. Potom můžeš mluvit o sobě a zakusit rozhřešení, aby to staré v tobě pominulo a nové nastoupilo.
(Volně přeloženo z němčiny)