Mnoho lidí trpí tím, že je rozbitá jejich vlastní rodina. Bratr už nemluví se svou sestrou a oba se snaží získat matku na svoji stranu. Ta se potom cítí vnitřně rozdělená a neví, co má dělat. Všechny morální apely, že křesťané mají žít v odpuštění, selhávají. Hluboké zákopy vznikají často díky sporům o dědictví, že potom už nikdo není schopen překročit je. Modlitba za jednotlivé členy rodiny může být jistě pomocí, kdy sna každého přivolává duch usmíření. Často jsou rituály pomocí, jak překonat několikaletý spor.

Snad to pomůže

Jeden otec mi vyprávěl, že svému synovi, který se zřekl své rodiny, posílá každý rok přání k narozeninám a k Vánocům. Matka mu předhazuje, že to nemá žádný význam. Přesto otec pokračuje v tomto rituálu. Povzbudil jsem ho v tom. Snad někdy rituál způsobí usmíření v synově srdci.
V každé rodině jsou konflikty. Manželé často přehlíží malé konflikty. A najednou je tu agrese. Jeden druhému už nerozumí. Nebo dojde ke konfliktu, kdy vybuchnou emoce.
Jeden manželský pár mi vyprávěl, že se spolu často hádají. Když muže popadne zuřivost, řeknu mu žena: „Musíš mi ale odpustit v Ježíšově jménu.“ To ho rozzuří ještě více. To není dobrý rituál. Lepší je rituál, který praktikuje jiný pár. Vždycky, když je doma dusno díky konfliktu, jeden z nich zapálí svatební svíci. To je potom pro druhého znamení, že společná láska je důležitější než konflikt.

Atmosféra usmíření

Rituál dá druhému čas, aby se mohly pročistit jeho emoce. Svíce vytvoří atmosféru, která umožní přistoupit ke druhým a říci, že ho konflikt mrzí.
Jestliže se v rodině nemluví o pocitech, potom tyto pocity způsobují nepochopení. Člověk potom nevidí druhého takového, jaký je, ale jakoby v prašném oblaku.
Svatý Benedikt radí opatovi, že by se měl dvakrát denně modlit nahlas Otčenáš před celým společenstvím, aby se atmosféra mezi bratry pročistila. Stejně tak potřebuje i rodina usmiřující rituály, aby se zastavilo emocionální znečištění a bylo umožněno nové soužití. Tím může být modlitba Otčenáš nebo denní žehnání, kdy tatínek nebo maminka udělá dítěti na čelo kříž.
Cvičení – rodinný rituál

• Pokus se shromáždit někdy večer svoji rodinu. Posaďte se kolem stolu a zapalte svíci, která tvoří váš střed.
• Otec nebo matka čtou text z Bible, např. Mt 18, 21 – 35 nebo Lk 15, 11 – 32. potom se otec nebo matka ohlédnou za uplynulým rokem: za co jsme vděční? Co nám Bůh daroval? Co nám dělá radost, když myslíme na rodinu? Co nebylo dobře? Kde byly konflikty a nespokojenost? Za co by se chtěl každý omluvit? Co můžeme udělat lépe?
• Jestli je to možné, může rodina o tom mluvit. Jestliže je těžké mluvit, potom se nad těmito myšlenkami může mlčet. Děti mohou něco namalovat. Přemýšlení se může zakončit Otčenášem, při kterém si všichni podají ruce a nechají tak proudit ducha odpuštění. Nakonec se může konat hostina smíření.
(Volně přeloženo z němčiny)