O Popeleční středě, která letos připadá na 1. března, vstupujeme do postní doby. Na Popeleční středu budou mše svaté v Křepicích v 16.30 a ve Velkých Němčicích a Uherčicích shodně v 18.00. Při bohoslužbách se bude udílet popelec. Pro ty, kdo se nedostanou ve středu do kostela, se bude popelec udílet v našich farnostech po každé bohoslužbě až do neděle.
Jako tradičně nás budou v této posvátné době postní provázet pobožnosti křížové cesty. Křížové cesty pro děti začínají vždy půl hodiny před dětskou bohoslužbou. V neděli začínají křížové cesty v Křepicích a Uherčicích ve 14.00, ve Velkých Němčicích v 15.00. V Křepicích je potom ještě křížová cesta ve čtvrtek přede mší svatou a v Uherčicích přede mší svatou v pátek.
Po celou dobu postní budeme opět šetřit do postní krabičky, přičemž výtěžek bude věnován na pomoc malomocným.
Hodně odvahy a síly do postní doby!