V neděli 2. července 2023 jsme jeli na tradiční cyrilometodějskou pouť „U Svaté“ v Křepicích. Někdo jel po vlastní ose, někdo využil malého autobusu, který dopravil na místo některé poutníky z Uherčic a Velkých Němčic. Byl krásný den. Mše svatá začínala v 15.00 v nádherném areálu za účasti asi 300 věřících. Hlavním celebrantem byl otec Vít, kazatelem byl tentokrát stálý jáhen Vladimír Večeřa. Z duchovních byl ještě přítomen jáhen Bedřich z Uherčic, pan děkan Jan Nekuda z Hustopečí a otcové Petr a Pavel z Velkých Němčic. Během bohoslužby obětavě zpovídal o. Jiří ze Šitbořic. Kazatel během své promluvy připomněl některé události ze života svatých Cyrila a Metoděje a kázání zakončil některými příběhy ze svého života, kdy děti, ale i dospělí našli cestu k Bohu. Tyto příběhy nás povzbudily v tom, že i v současné době koná Bůh velké a krásné věci v životě lidí. Mše svatá byla zakončena slavnostním Te Deum a požehnáním. Úplně na závěr ještě otec Vít poděkoval všem, kdo pomohli s přípravou areálu a bohoslužby, a také všem, kdo se zapojili do liturgie. Prožili jsme tak krásné a požehnané odpoledne. Bohu díky!