V neděli 3. července 2016 jsme mohli společně prožít bohoslužbu ke cti svatých Cyrila a Metoděje v příjemném prostředí v Křepicích U Svaté. Jako tradičně program začínal ve 14.15 litaniemi, pokračoval modlitbou svatého růžence, a v 15.00 potom začala slavnostní bohoslužba. Duchovní a asistence se připravili v „zákristii“ u Štýblů. Hlavním celebrantem byl P. Pavel Havlát, místní otec Petr koncelebroval, P. René obětavě zpovídal a nechyběli ani naši dva jáhnové Josef a Bedřich. Počasí letos bylo skvělé, večer před poutí sprchlo a tak u Svaté bylo příjemně. Krátce po třetí hodině vyšel průvod směrem k oltáři za hudebního doprovodu muzikantů. Po příchodu k oltáři následovalo krátké uvítání všech poutníků s připomenutím, že tato pouť je výjimečná mimo jiné také tím, že při ní budou požehnány nové sochy svatých Cyrila a Metoděje (viz obrázky v galerii). Pak už otec Pavel začal bohoslužbu. Na varhany nás doprovázela Věrka, čtení přečetl Jaroslav a Martina, evangelium jáhen Josef. Otec Pavel ve své promluvě vyzvedl několik momentů ze života věrozvěstů – jednak, že byli těmi, kdo rádi udělali něco pro druhé, že toto je způsob, jak se projevuje láska a potom, že tito učenci v tom Slovany nenechali. Nenechali je v tom samotné, ale přišli pomoci až z velké dálky hnáni láskou a také touhou po spáse duší. Nakonec kazatel vzpomněl, že slavíme rok Božího milosrdenství a připomněl příhodu ze svého života, kdy mu policista odpustil hned několik dopravních přestupků a tak projevil milosrdenství. Na konci bohoslužby zaznělo od otce Petra poděkování všem, kdo pomáhali s poutí, kde se starají o toto místo, poděkování panu starostovi, obecnímu úřadu, farní radě, obětavému farníkovi, který před poutí natřel všechny kříže křížové cesty, otci Pavlovi, Renému, kuchařkám na faře, prostě všem. Pak už přišlo na řadu dlouho očekávané žehnání soch, které vykonal otec Pavel. Po Te Deum a požehnání mše svatá končila. Přítomno bylo podle odhadů asi 300 poutníků z blízkého i dalekého okolí. Krásná pouť, krásný den, krásné sochy – ať je skutečně poutní místo U Svaté místem pokoje, odpočinku, modlitby, místem, kam budou lidé rádi chodit.