Cyrilometodějská pouť „U Svaté“ je pouť, na kterou se vždycky těšíme. Mše svatá v krásném přírodním areálu přitahuje nejenom místní, ale i poutníky z blízka i z dáli. Letošní pouť byla tak trochu výjimečná, protože při bohoslužbě byla požehnána nová socha Krista.

Jako každý rok, tak i letos, jsme měli zákristii u Štýblů. Tam jsme se mohli připravit na bohoslužbu. Na mši svatou přijeli oba naši jáhni – Josef a Bedřich, potom otec René z Moutnic, otec Jiří ze Šitbořic, který po dobu pouti neúnavně zpovídal, a samozřejmě nemohl chybět hlavní celebrant - otec Robert Mayer, který je farářem u minoritů v Brně. Pochopitelně, že nechyběli ani naši ministranti, ani muzikanti, kteří nás doprovázeli při mši svaté.

Asi pět minut po třetí hodině jsme se vydali k místu bohoslužby. Již předtím se na místě poutníci pomodlili litanie a růženec. Několik stovek věřících přišlo uctít památku svatých Cyrila a Metoděje. I přes velké teplo byla účast krásná. Otec Robert svým osobitým humorem několikrát rozesmál přítomné poutníky, a během kázání také vzpomněl na dobu, kdy jako mladý člověk hledal, a pak také připomněl, jak se seznámil se svatým Františkem. Na konci mše svaté už zbylo jenom všem poděkovat za pomoc a spolupráci. Ještě před požehnáním sochy přišli k oltáři mladí umělci, kteří sochu vytvořili, a kteří se této práce výborně zhostili. Socha Krista je z umělého kamene, je vysoká 2,5m a hlavní myšlenka je – vzkříšený Ježíš, jako patnácté zastavení křížové cesty. Všichni jsme umělcům poděkovali potleskem, a to už otec Robert mohl sochu slavnostně požehnat. Nakonec jsme zazpívali Te Deum, vyprosili si požehnání, a slavnost byla u konce. Samozřejmě, že nechyběla na faře ani agape, tedy hostina s pozvanými kněžími a dalšími hosty, včetně našich umělců.