V neděli 3. července 2022 se konala tradiční pouť U Svaté v Křepicích. Z našich farností Uherčice a Velké Němčice jel malý autobus, jiní přijeli auty, nebo také na kolech. Byl krásný, teplý den, ale v areálu poutního místa bylo příjemně, protože mše svatá se už konala ve stínu. Na pouti bylo přítomno asi 200 věřících. Z kněží předsedal bohoslužbě místní otec Vít, přijel také P. René z Moutnic, P. Petr a P. Pavel z Velkých Němčic a jáhen Bedřich z Uherčic. Hostem a kazatelem byl tentokrát ženatý jáhen Jakub Haloda, rodák z Velkých Němčic, který nyní pracuje a působí v Praze. Kazatel připomněl oba svaté bratry Cyrila a Metoděje a také jejich odkaz pro dnešní dobu. Při mši svaté také jako je již zvykem krásně zazpívali mužáci, vedení Františkem Jeřábkem. Po mši zaznělo ještě od P. Víta poděkování všem, kdo pouť připravovali a nějakým způsobem se na ní podíleli. Mše byla zakončená slavným Te Deum a svátostným požehnáním. Prožili jsme krásné odpoledne v krásném prostředí a povzbuzeni slovem jáhna Jakuba se vraceli domů.