V sobotu 16. července 2016 doputovala do naší velkoněmčické farnosti třináctičlenná skupina mládeže z Rakouska, která putuje do Krakova na setkání mládeže s papežem Františkem. Skupinu vedl biskup Stephan Turnovszky, který je pověřen pastorací mládeže. Nejdříve kolem 16. hodiny dorazil předvoj, což byla menší dodávka se dvěma mladými, kteří vezli batohy, proviant a další náklad, jako potraviny apod. Skupina byla ubytována ve škole, kde nám ochotně vyšel vstříc pan ředitel. Asi o půl šesté dorazili zbývající poutníci, kteří v sobotu vyšli z Perné. Pak je bude ještě čekat pěší pouť do Brna, potom vlakem do Ostravy, a pak už pouze pěšky do Krakova. Dohromady poutníci ujdou asi 350 kilometrů. Ve škole čekalo na poutníky občerstvení. Flamendra připravil Toník Maška, koláčky Milada Nováková, vše koordinovala Růženka Samsonová za pomoci dalších obětavých farníků a pomocníků. Služby tlumočnice se ochotně ujala Radka Švandová. Ráno v 6.45 měli poutníci snídani a v 8.00 mši svatou za přítomnosti mnoha farníků. Po mši už potom poutníci pokračovali směr Brno.