Zápis o otevírání pouzdra z věže kostela sv. Václava a Víta ve Velkých Němčicích

Přítomni:
František Brychta, starosta obce
Petr Havlát, administrátor farnosti
František Homola, zástupce farní rady
Jan Pechor, zástupce farní rady
Petr Frank, zástupce farní rady
Jan Samson, zástupce farní rady
Ludmila Homolová, zástupce farní rady
Václav Hortvík, pracovník SOkA Mikulov
PhDr. Emil Kordiovský, ředitel archivu

Dne 15. 5. 2000 byla sundávána makovice z věže kostela sv. Václava a Víta ve Velkých Němčicích firmou Flodr Blučina. V ní bylo nalezeno kovové pouzdro s dokumenty z pozinkovaného plechu. Toto pouzdro bylo dne 22. května 2000 v 9.30 otevřeno za přítomnosti výše uvedených osob.
Kovové pouzdro o délce 260 mm ze silného pozinkovaného plechu bylo zabaleno v Katolických novinách z 30. 4. 1978 a jeho čela byla zatmelena epoxydovou pryskyřicí. Po odstranění jednoho z čel byly uvnitř zjištěny dva zatavené igelitové sáčky s písemnostmi a mincemi.

1. sáček obsahoval
- zápis ze 4. července 1978 o 6 stranách psaný rukou
- 1 list kancelářského papíru s hlavičkou zdejšího římskokatolického farního úřadu s nalepenými 40ks poštovních známek Československé pošty

2. sáček obsahoval
- 21 mincí různých hodnot
- zápis začínající slovy „Mili Panove“ s razítky Frant. Janek, Hostinský o rozměrech listu 340x210mm
- 2 lístky s nabídkou prací firmy Antonín Hloušek o rozměrech 143x100mm a 76x123mm, současně bylo u nich přiloženo 5 prázdných lístků o stejných rozměrech, z toho 2 menší a 3 větší.
- zápis začínající slovy „Léta Páně 15. října 1907“ s razítkem Obec Velké Němčice, dvojlist s popsanou 1. a 2. stranou ze čtyř o rozměrech strany 340x210mm.
- seznam řemeslníků z 25. 8. 1907 o rozměrech 340x210mm

Písemnosti byly na místě sepsány a převzaty pracovníky archivu ke konzervaci. Pouzdro a zbytek novin byly ponechány na farním úřadu. Po skončení prací budou vráceny zpět na Farní úřad Němčice a budou vráceny zpět do makovice věže.
Zápis provedený na místě byl všemi zúčastněnými podepsán.

Zapsal:
PhDr. Emil Kordiovský
ředitel archivu