Jménem těch, kdo se podílejí na tvorbě i obsahu našich farních stránek, chceme touto cestou popřát všem našim čtenářům a fanouškům pokojné, požehnané a milostiplné Vánoce a Boží ochranu a přímluvu Panny Marie v novém roce.

Ať Vás neustále provází Boží požehnání!