V neděli 25. června navštívila naši uherčickou farnost misionářka Marie Ludmila Šindelková, která již několik let působí v Tanzánii. Součástí jejího povídání o misii byla také zajímavá prezentace a několik krátkých videí. Misionářka nám vyprávěla krátce svůj životní příběh – jak se vlastně dostala do Afriky, a potom hovořila o současné situaci. Díky dárcům a sponzorům se misionářům daří Boží dílo, které v tomto případě spočívá v péči o sirotky a opuštěné děti. Zatímco v roce 2013 se jim podařilo postavit první dům, dnes jich už je několik. Misie je obklopena muslimy a šamany, ale vztahy jsou již dobré. Misionáři pěstují rýži, kukuřici a mají také několik kusů dobytka. Plánují vysadit les, který by mohl být zdrojem příjmů. Velkým problémem jsou nemoci, na které chybí léky. Mnozí lidé tak umírají, protože si nemohou dovolit léčbu či operaci. Problémem je také nepřítomnost kněze, a tak slavení mše svaté je vždy velkou událostí a slavností. Jinak si slouží bohoslužby slova. Po přednášce byl potom také prostor pro dotazy. Pro zájemce uvádíme odkaz na webové stránky: www. karibunyumbani.org. Kdo by chtěl pomoci finančně, tak číslo účtu je 2600414716/2010.