Vzhledem k postupnému rozvolňování jsme o slavnosti Seslání Ducha svatého ukončili přímé přenosy bohoslužeb z kostela ve Velkých Němčicích. Pro zájemce nabízíme ozvučení bohoslužeb směrem do parku před kostelem, a to v sobotu i v neděli. Moc děkujeme všem našim fanouškům, příznivcům a divákům nejen z našich farností, ale i z koutů celé naší země, kteří sledovali naše bohoslužby. Velké poděkování patří také všem, kdo se zasloužili o technickou stránku přenosů, varhanní doprovod, vysílání přes infokanál a další. Moc děkujeme také za slova povzbuzení, kterých se nám od Vás dostávalo po celou dobu vysílání. Ukončili jsme zatím také přípravu videí pro děti s tím, že na podzim bychom se k nim chtěli vrátit, a chtěli bychom pokračovat v přípravě dalších dílů o svatých.