Zatímco příprava na první svaté přijímání probíhá již jako součást vyučování náboženství od začátku školního roku, od Popeleční středy začne už příprava bezprostřední i při dětských bohoslužbách. V Křepicích se nám naši kandidáti představí při bohoslužbě, která začíná ve středu 1. března v 16.30, ve Velkých Němčicích ve stejný den při mši v 18.00. První svaté přijímání je potom plánováno ve Velkých Němčicích 11. června, v Křepicích potom o týden později, tedy 18. června 2017. V Uherčicích letos příprava neprobíhá z důvodu malého počtu dětí. Mysleme na naše kandidáty v modlitbách!