V našich farnostech začala už bezprostřední příprava dětí na první svaté přijímání. Příprava jednak probíhá v rámci vyučování náboženství, ale zároveň už také při dětských bohoslužbách. Ve Velkých Němčicích se připravují tři děti, v Křepicích a Uherčicích vždy po šesti dětech. Dohromady tedy 15 dětí. V tomto týdnu se děti představily farnosti, a tak jsme se dověděli, co se děti už naučili v náboženství, co už se umí modlit, ale také jaké mají koníčky, co je baví a pochopitelně, jak se těší na slavnost prvního svatého přijímání. Děti už dostaly titul "kandidáti", a po neděli už příprava začne naplno i s úkoly. První svaté přijímání proběhne jako tradičně v červnu, termíny budou brzy upřesněny ve Farním zpravodaji. Dětem přejeme, ať všechno výborně zvládnou, dobře se připraví a hlavně - ať na této cestě vytrvají!