Nemůžeme mlčet k útokům na sv. Jana Pavla II., které se v posledních dnech odehrávají v sousedním Polsku.

Současné pokusy diskreditovat odkaz Jana Pavla II. jsou tendenční a ahistorické. Autoři tezí, které obviňují Karola Wojtylu, jako tehdejšího krakovského arcibiskupa, že kryl sexuální zneužívání ze strany kněží, neberou v potaz širší souvislosti, ale jako věrohodné zdroje nekriticky přijímají dokumenty vytvořené tajnou policií, což je zcela neakceptovatelné, zvláště pokud existují i jiné zprávy a studie, které jeho slova a činy zachycují jinak.

Hájit svatost Jana Pavla II. neznamená tvrdit, že se nedopustil žádných chyb, ale musíme si uvědomit i to, že v té době platily nejen v Polsku jiné předpisy než dnes, jiné bylo i společenské povědomí a obvyklé způsoby řešení problémů v otázce sexuálních deliktů.

Sami z vlastní zkušenosti také víme, že stejně jako v Polské lidové republice, i u nás pracovala Státní bezpečnost na záměrném a trvalém poškozování církve a vytvářela nepravdivé informace, jejichž cílem bylo diskreditovat a likvidovat církevní představitele.

Je třeba také připomenout, že ti, kteří se na útocích na sv. Jana Pavla II. podílejí, jsou i bývalí polští komunističtí představitelé. Tento politický boj, který se rozehrál v sousedním Polsku, je útokem i na naši svobodu a měli bychom ho jednoznačně odmítnout a postavit se za odkaz svatého polského papeže, který se významně zasloužil o pád komunistické diktatury v zemích střední a východní Evropy.

Mons. Jan Graubner, arcibiskup pražský a předseda ČBK 

V Praze, 15. března 2023

www.cirkev.cz