V neděli 18. června 2023 jsme v obou našich farnostech prožívali slavnost prvního svatého přijímání. Děti v Uherčicích i Velkých Němčicích prošly zdárně přípravou i závěrečnou zkouškou. Tak se z našich kandidátů stali naši superstar. V sobotu je potom čekal nácvik na nedělní slavnost a také první svátost smíření. Pak se už všichni těšili na slavnostní den.

V uherčické farnosti začala slavnost v 8.00, a k prvnímu svatému přijímání přistoupilo 7 dětí. V 11.00 se potom slavilo při mši svaté ve Velkých Němčicích, kde bylo dětí celkem 9. Po zahájení bohoslužby následovala vždy modlitba tatínka. Rodiče se potom zapojili do čtení a na závěr bohoslužby přečetla modlitbu ještě maminka. Děti potom měly na starosti přímluvy, nesení obětních darů a společnou modlitbu před prvním svatým přijímáním.

Tentokrát otec Petr připomněl ve své promluvě příběh, který se stal v roce 1906 v Kolumbii, na malém ostrůvku Tumaco, kde byli lidé zachráněni před tsunami, kdy kněz spolu s věřícími šli na břeh s nejsvětější svátostí, a kdy vlna byla zázračně zastavena a celý ostrov zachráněn.

Po mši následovalo ještě poděkování katechetům i o. Petrovi za přípravu, nezbytné focení a návštěvy fary, kde byly pro děti ještě připraveny malé upomínky na jejich velký slavný den. Naším superstar hlavně přejeme, ať jim to vydrží!