Slavnost prvního svatého přijímání v našich farnostech je už hodně blízko. Proto nabízíme přehled, co a kdy čeká děti, které se na tuto slavnost připravují.

Přezkoušení dětí:

Křepice                                   3.6.      16.00   na faře

Uherčice                                 8.6.      17.00   na faře

Velké Němčice                       17.6.    19.00   na faře

Nácvik na slavnost a první svátost smíření:

Křepice                                   6.6.      9.00

Uherčice                                 13.6.    14.00

Velké Němčice                       20.6.    9.00

Slavnost prvního svatého přijímání:

Křepice                                   7.6.      9.30

Uherčice                                 14.6.    8.00

Velké Němčice                       21.6.    11.00

Prosíme o modlitbu za děti, které poprvé přistoupí ke stolu Páně.