O Slavnosti Nejsvětější Trojice jsme v naší velkoněmčické farnosti prožívali zároveň také ještě slavnost prvního svatého přijímání. Letos poprvé přistoupily ke stolu Páně tři děti – Lucka, Přemek a Jakub. Děti se připravovaly jednak v náboženství s panem katechetou, potom ještě probíhala bezprostřední příprava v kostele při dětských bohoslužbách. Poté, co děti prošly přípravou, udělaly závěrečnou zkoušku, byly poprvé u svátosti smíření, tak jsme se mohli těšit s celou farní rodinou na nedělní slavnost. Kostel byl plný lidí, prvokomunikanti seděli na lavičce pro děti v presbytáři. Po zahájení bohoslužby P. Petrem jeden z tatínků přečetl modlitbu tatínka, další z rodičů měl na starosti obě čtení a bohoslužbu nakonec zarámovala modlitbou jedna z maminek. Pan farář během kázání připomněl příběh sv. Tarsicia, který uchránil Tělo Kristovo i za cenu vlastního života. Celá bohoslužba byla pro všechny povzbuzením ke statečnému vyznání víry. Po mši potom ještě čekaly na faře upomínky v podobě pamětních listů a malých dárků. I pan katecheta věnoval dětem upomínku v podobě knihy. Děti zase panu katechetovi i panu faráři věnovaly nádhernou kytici a také víno s etiketami prvokomunikantů a další dárky. Poděkování patří všem, kdo pro děti připravily tuto krásnou slavnost, a také rodičům, že pomáhají dětem na cestě víry.