V neděli 23. září 2018 zazněla v brněnské diecézi výzva otce biskupa Vojtěcha, ve které pozval věřící, aby svou spoluzodpovědnost za život diecéze vyjádřili také tím, že se stanou donátory fondu PULS, jehož posláním je hmotně podporovat kněze a pastoraci. Během dvou následujících měsíců přibylo do velké rodiny malých dárců téměř 600 nových donátorů, a to jak jednotlivců, tak celých rodin.

„Nárůst počtu donátorů se projevil i na výši přijatých darů. Jen za měsíc říjen a listopad činily dary donátorů více než 2,1 milionů korun,“ říká P. Pavel Kafka, správce fondu PULS . „Ochota darovat je především projevem odpovědnosti a nasazení se pro budoucnost diecéze, proto je tato rostoucí velká rodina malých dárců přínosem daleko přesahujícím celkovou výši jejich darů. Zájem o rozvoj života diecéze projevili donátoři také zapojením do internetového hlasování, kde ze tří pastoračních projektů vybrali projekt „Vstupy do škol“, který bude z prostředků PULS v roce 2019 podpořen,“ dodává P. Kafka.

Všem donátorům děkujeme a brněnské diecézi přejeme, , aby se jí ve velké rodině malých dárců co nejdříve narodil třítisící donátor.

Více https://fond.biskupstvi.cz/