Naše velká rodina malých dárců se i navzdory koronaviru stále rozrůstá. Přibližně již každý desátý dospělý návštěvník bohoslužeb v naší diecézi se stal donátorem. Za to Vám patři velký dík. Od letošního roku již nebude v září vyhlašována sbírka na účely PULSu. Je to vykročení na cestu, která vede od příležitostného daru do sbírky pro PULS k ochotě darovat pravidelně. Využijme této příležitosti a nabídněme donátorství svým přátelům a blízkým, protože Vaše slovo je tím nejlepším doporučením.

S přáním Božího požehnání do dalších dnů

P. Pavel Kafka, správce fondu