Ke zpovědi přichází starší muž a začíná se zpovídat: "Hodně jsem pil, ale také jsem se hodně postil, takže tím se to vyrovná. Hodně jsem nadával, ale také jsem se hodně modlil, takže tím se to vyrovná. Hodně jsem kradl, ale také jsem toho hodně rozdal, takže tím se to vyrovná..." To už kněz nevydržel a povídá: "Bůh vás stvořil a ďábel si vás vezme, takže tím se to vyrovná!"

Na Velký pátek, kdy je přísný půst, jde pan Novák, který je zbožným katolíkem, městem. Najednou se spustí prudký déšť a tak se pan Novák rychle schová do nejbližšího obchodu a tím jsou uzeniny. Pana Nováka přímo praští do nosu vůně jitrnic a tak se ptá: "Co stojí ty jitrnice?" V tom se venku zableskne a zahřmí. Pan Novák se podívá vzhůru k nebi s výčitkou: "Pane Bože, zeptat se snad můžu, ne?"

V postní době pan farář během jednoho kázání mluví ohnivě o pekle, o věčném zavržení a strašlivém utrpení, které čeká na hříšníky v jeho farnosti. Po mši jsou lidé celí zaražení a vyprávějí si o farářově kázání. Jenom jeden muž se neustále usmívá, a zdá se, že mu strach z pekla nic neříká. "Pane, vy se nebojíte pekla a pekelných plamenů? Copak jste neslyšel, co kněz říkal?" "Slyšel," povídá onen muž, "ale já nejsem z této farnosti!"

Čeští muzikanti byli na štaci v Rakousku, zrovna byla postní doba. Tak se rozhodli, že zajdou ke zpovědi. První z nich přiklekl ke zpovědnici a kněz se ho zeptal: „Was ist?“ „Ne, já nejsem basista, já jsem klarinetista,“ odpověděl muzikant. „Was ist?“ ptal se znovu kněz. Muzikant se zvedl, šel k ostatním a povídá: „První má jít ke zpovědi basista!“ Basista přiklekne a kněz se ptá: „Was ist?“ „Ano, já jsem basista,“ přikyvuje muzikant. „Was ist?“ ptá se znovu netrpělivě kněz. „Říkám, že jsem to já!“ „Marš!“ zvolá naštvaný kněz. Basista přijde k ostatním a povídá: „Nejdříve máme zahrát pochod a pak nás vyzpovídá!“

Vybráno z ohlášek: Celonárodní shromáždění pro modlitbu a půst: Poplatek zahrnuje stravování. Sestry, nezapomeňte, že se můžete na našem bleším trhu výhodně zbavit toho, co vám doma překáží. Nezapomeňte vzít s sebou manžela. Kázání dnes: "Ježíš kráčí po vodách." Kázání zítra: "Jak najít Ježíše." Sestra Barbora je stále v nemocnici a potřebuje dárce krve. Má také problémy s usínáním a prosí, zda by jí někdo nemohl zapůjčit nahraná kázání pana faráře. Nedovol starostem, aby tě ubíjely. Církev ráda pomůže. Petr Novák a Marie Vomáčková byli oddáni 24. října v našem kostele. Tak skončilo jejich přátelství od školních let. Tématem večerního kázání bude "Co je peklo?" Přijďte dříve a poslechněte si zkoušku našeho sboru. Potřebujeme osm nových obleků pro naše ministranty. Důvodem je přijetí několika nových členů a zchátralost některých starých.