Životopisy svatých jsou vždycky velkou inspirací a především povzbuzením. Konečně se na našem knižním trhu objevil také poutavý a čtivý životopis světice z Afriky sv. Josefíny Bakhity. Kniha má název Josefína Bakhita, s podtitulem Z otrokyně světicí. Francouzský spisovatel Hervé Roullet podává ucelený obraz života této světice, přičemž se výborně orientuje také v tehdejších historických i zeměpisných reáliích, které vedou k lepšímu pochopení celého příběhu této obdivuhodné ženy.
Bakhita se narodila někdy v roce 1869 nedaleko Dárfúru, což je město v Súdánu. Ve věku sedmi let byla unesena otrokáři a několikrát prodána jako otrokyně. Kniha zmiňuje i kruté zacházení, mučení a utrpení otroků, Bakhitu nevyjímaje. V roce 1882 ji kupuje italský konzul a díky tomu pro Bakhitu nastávají lepší časy. O sedm let později je po složitém soudním procesu prohlášena za svobodnou, o rok později pokřtěna, a v roce 1893 vstupuje do noviciátu v komunitě kanosiánek. Bakhita nakonec umírá 8. února 1947, blahořečena je v roce 1992 a za svatou prohlášena papežem Janem Pavlem II. v jubilejním roce 2000.
Autor popisuje životní pouť této světice, připomíná její pokoru a zářící tvář. Lidé, kteří se potkali s Bakhitou, cítili její přijetí a srdečnost. Přes to všechno, co tato žena prožila, nikdy v sobě nenosila hořkost či zášť vůči svým trýznitelům. Nechyběl jí ani smysl pro humor. Hervé Roullet nezapomíná také na zázraky, které se staly na přímluvu světice, ani na prorocká slova, která Bakhita vyslovila, a která došla naplnění.
Josefína Bakhita, autor Hervé Roullet, vydaly Paulínky v roce 2018, překlad Romana Agullo.