Karmelitánské nakladatelství vydalo v tomto roce (2019) malou, ale krásnou knížku Alaina Durela O modlitbě s mnichy z hory Athos. Tato hora je již více než tisíc let centrem mnišského života a můžeme říci, že je také jakýmsi duchovním centrem pravoslavného křesťanství. Autor ve své knize shromáždil krátké citáty osmi mnichů, kteří léta svého života prožívali na této hoře. Z citátů může čtenář vycítit velkou zkušenost těchto mužů s modlitbou a především velkou životní moudrost. Z těchto osmi mnichů, jejichž citáty Durel vybral pro svoji knihu, je šest už po smrti, dva ještě dosud žijí. Dva z těch, co zemřeli, byli již v pravoslavné církvi kanonizováni.
Kniha uvádí téměř 400 citátů či výroků na téma modlitby. Otec Efrém například píše: „Jednoho dne jsem sbíral mandle v naší oboře a nade mnou letělo letadlo. Jsme tady v rokli mezi dvěma horami a letadlo vydávalo jakousi melodii, znělo to, jako když zpívá sbor. Hučení letadla byla vlastně hudba. Má duše náhle a nečekaně vzlétla, aby se setkala s Ženichem.“ To je postoj mystika, kterému i letadlo poslouží k tomu, aby ho přivedlo v myšlenkách k Bohu. Na druhé straně otec Tichon varuje před úskalími moderní doby: „Současná společnost používá všechny moderní prostředky (televizi, internet, časopisy) k tomu, aby člověka „osvobodila“ od Boží vůle, poskytla mu co nejvíc potěšení a používala ho jako pouhý předmět s mnoha touhami. Výsledkem toho všeho jsou psychologické trosky sužované frustrací, úzkostí, nedostatkem lásky a pomyšlením na smrt, lidé vzdálení od Boha a postrádající smysl života.“
Knihu lze doporučit všem zájemcům o duchovní život, a také všem, kdo se chtějí dovědět něco víc o modlitbě. Vydalo Karmelitánské nakladatelství v roce 2019, přeložila Markéta Štěpánková, počet stran 109, edice Spiritualita do kapsy.