Řeholní představení k prezidentským volbám:

Ve druhém kole prezidentských voleb se rozhodne o tom, kdo bude hlavou státu. Vybíráme jednoho ze dvou kandidátů. Jít volit je naše občanské právo i křesťanská povinnost. Rozhodovat se máme na základě vystupování kandidátů, na základě jejich názorů a na základě jejich dosavadního života. Buďme obezřetní k polopravdám a pomluvám.
Pan Jiří Drahoš dává naději, že jako prezident vnese do naší společnosti důraz na skutečné obecné dobro postavené na pravdivosti a spravedlnosti a na úctě ke všem lidem, že bude prezidentem povzbuzujícím své spoluobčany k ušlechtilému jednání. Záleží jen na nás voličích, zda bude výsledkem voleb změna, kterou naše společnost potřebuje.
Všechny věřící vybízíme, aby spolu s námi provázeli volební kampaň i samotné volby modlitbou.
P. Prokop Siostrzonek OSB, arciopat břevnovský, předseda Konference vyšších představených mužských řeholí
P. Marian Kosík OPraem, opat novoříšský
P. Benedikt Mohelník OP, exprovinciál dominikánů
P. Bonaventura Štivar OFMCap, provinciál kapucínů
P. Juan Provecho OSA, provinciál augustiniánů
P. Jáchym Šimek OPraem, opat želivský
Br. Martin Macek O.H., provinční delegát Milosrdných bratří
P. Petr Glogar OCD, provinční delegát bosých karmelitánů
P. Lukasz Karpiński FSP, Českomoravská provincie piaristů
P. Cyril Tomáš Havel CFSsS, generální představený petrinů
P. Luboš Pavlů CRV, převor augustiniánů-kanovníků

Sr. Marie-Anna Linhartová OSU, provincialát sester voršilek
Sr. Lucie Cincialová, Kongregace milosrdných sester III. řádu sv. Františka
Sr. Petra Pavlíčková OSB, benediktinky Bílá Hora
Sr. Klára Maliňáková, Sestry Dítěte Ježíše
Sr. Miroslava Bortlová SCSC, Česká provincie Kongregace Mil. Sester sv. Kříže.

www.christnet.eu