Na otázku, které zná svátosti, odpovídá malý Pepík: „Manželství, křest…“ Pan farář mu říká: „Nemá být nejdříve křest?“ A Pepík na to: „Pane faráři, my jsme slušná rodina!“

Rodina se vrací po mši svaté domů a tatínek celou cestu nadává na to, jaké zase bylo kázání. Malý Pepíček všechno dobře poslouchá a nakonec povídá: "Ale, tati, co bys chtěl? Za těch pět korun, co jsi hodil do košíčku za celou naši rodinu, to byl docela slušný program!"

Když se rodina v neděli po mši svaté vrátila z kostela, zkoušeli rodiče Pepíčka, o čem mluvil pan farář. Pepíček se zamyslí a povídá: "Dnes mluvil pan farář o hříchu." "A co říkal?" ptala se dál maminka. "Byl proti," odpověděl rychle bystrý syn.

Svatá Rodina je na koupališti. Svatý Josef plave ve vodě, zatímco Panna Maria se opaluje a chytá bronz. Jenom malý Ježíšek chodí po vodní hladině a křičí: "Já se chci také koupat, já se chci také koupat!"

Zemřel pan Vomáčka a rodina přichází na faru domluvit pohřeb. Kněz vyslechne přání rodiny a povídá: "Nepamatuji si, že bych ale vašeho tatínka někdy viděl v kostele." "Tatínek ale chodil pravidelně," nedá se odradit dcera, "on nevynechal ani jednu půlnoční!"

Když se v neděli rodina vrací domů z kostela, zeptá se malý Jirka tatínka: "Tati, a co to znamená, když si pan farář při kázání dává hodinky na kazatelnu?" Tatínek se podívá na svého synka a povídá: "Jirko, vůbec nic!"

Po mši svaté v neděli pan farář pokřtil malé dítě a rodina se potom ještě společně fotografovala. Za čtrnáct dní kněz opět po mši svaté křtí a zdá se mu, že to je ta stejná rodina, které křtil nedávno. Nedá mu to a ptá se: "Prosím vás, nekřtil jsem vám před čtrnácti dny?" "Ale ano, pane faráři, jenže nám nevyšly fotky!"

Jednu rodinu oslovilo evangelizační kázání jejich kněze, a tak se rozhodli, že pozvou na návštěvu nevěřící sousedy. Když povečeřeli, tak vyzvala maminka malého Pepíčka, aby poděkoval za jídlo, a tak trochu zaevangelizoval. "Když já nevím, co mám říct," ošívá se Pepíček. "No tak třeba řekni, co říkal tatínek ráno u snídaně." "Tak jo," rozzáří se chlapec. Sepne ruce a začíná se modlit: "Prosíme tě, Bože, dej, ať přežijeme návštěvu těch hrozných sousedů."

Turista se ptá lidožrouta: "To je vaše rodinné album?" "Ne, to je moje kuchařka."

K rodinné bitce došlo poté, co syn představil doma nevěstu a babička utrousila: "To Vás Pán Bůh trestá, že se nemodlíte."

Psychiatr se ptá paní: "Vyskytuje se v rodině nějaký případ duševní úchylky?" "Jo, pane doktore. U mého muže. Už dvacet let si myslí, že je hlava rodiny."

Na fotbalovém stadiónu probíhá důležitý zápas. Všechna místa jsou obsazená-až na jedno. Muž, který sedí poblíž, povídá svému sousedovi: "To nechápu. Tak důležitý je to zápas, někdo si koupí lístek a nakonec nepřijde!" Soused mu na to říká: "Ten lístek jsem koupil já pro svoji ženu, ale ona před týdnem zemřela." "To je mi líto. Upřímnou soustrast. Ale proč jste tedy nevzal místo ní někoho z rodiny?" "No jo, když oni jí dnes všichni šli na pohřeb."