V úterý 28. července 2020 jsme v Uherčicích doprovodili na poslední pozemské pouti naši sestru paní Josefku Valnohovu. Josefka byla součástí života naší farnosti i nás všech. Celý svůj život zasvětila službě Bohu a lidem – ať už jako varhanice či katechetka. Plným právem kdosi označil Josefku za apoštolku. Posledních dvacet let svého života prožívala na uherčické faře, přičemž se starala o květinovou výzdobu v našem kostele. Ať dobrý Bůh odmění Josefku za její obětavou a věrnou službu církvi i farnosti!

Odpočinutí věčné dej jí, Pane, a světlo věčné ať jí svítí, ať odpočívá ve svatém pokoji!