Světové dny mládeže Lisabon 2023
Moto SDM: „V těch dnech se Maria vydala na cestu a spěchala do hor do města Judova.“ (srov. Lk 1,39)
Na SDM se z naší farnosti vydaly tři poutnice – Anička, Áďa a Kája. Anička cestovala společně s dalšími poutníky, Áďa a Kája se vydaly po vlastní ose. Od 25. 7. do 31. 7. prožívaly Dny v diecézích – česká sekce byla přidělena do Porta. Ubytování se střídalo v rodinách dobrovolníků se společným v tělocvičnách, sportovních halách, školách. Stravování – snídaně, večeře zajišťovala hostitelská rodina nebo společně v zařízeních, obědy byly formou stravenek v různých stravovacích zařízeních. Od 31. 7. se celé setkání přesunulo do Lisabonu, kde probíhá hlavní program. Ubytování je stejnou formou, snídaně společné, obědy a večeře formou elektronických stravenek v různých označených stravovacích zařízeních. Dopoledne vždy probíhá společný program české skupiny – mše sv., katecheze biskupů, diskuzní skupinky apod. Doprovází scholy z Kroměříže a Prahy. Odpoledne probíhá program mezinárodní. Nabídka je pestrá. Youth festival (akce představující hudbu, tanec, výstavy, divadlo, konference, filmy, sport a náboženské a setkávací akce) a City of Joy ("Město radosti" je název prostoru, který se připojí k veletrhu odborného vzdělávání, kapli a Parku smíření). Ve čtvrtek navečer proběhlo hlavní setkání v Parku Eduarda VII., kde mladí z celého světa přivítali papeže Františka. V jeho krásné promluvě vyzval mladé, ať se nebojí vykročit do světa a v každé situaci jsou si jistí tím, že Bůh nás miluje takové, jací jsme. Poté se modlili litanie k patronům setkání.