V souvislosti s postní dobou, kterou prožíváme, uvádíme tzv. sedm hlavních hříchů:

1. Pýcha
2. Lakomství
3. Smilstvo
4. Hněv
5. Závist
6. Nestřídmost v jídle a pití
7. Lenost