V sobotu 19. listopadu se konalo v Hustopečích děkanátní setkání mládeže, kterého se zúčastnilo na 40 mladých. Z Velkých Němčic se zúčastnil Josífek, Anežka a Přemek, z Uherčic nepřijel nikdo. Největší výpravu měly jako již tradičně Šitbořice. Setkání měl v režii o. Jan Patty Pavlíček, který nyní působí v Osové Bítýšce. Setkání začalo krátce po 15. hodině přednáškou Pattyho na téma „Křesťan 21. století.“ Nejdříve se krátce zmínil o své životní cestě, potom připomněl důležité záchytné body jako jsou svátosti, modlitba, pokora, skromnost a další. Svědectví o důležitosti odpuštění potom měla připravené členka jeho týmu.

Po přednášce následovala krátká aktivita a potom rozdělení účastníků na skupinky, ve kterých se sdíleli o své zkušenosti s modlitbou. Další program – modlitba chvály, adorace, příležitost ke svátosti smíření – následoval v kostele. V 18. hodin pak na závěr bylo připraveno malé občerstvení, přičemž nechyběla ani cukrová vata. Setkání bylo pohodové, probíhalo v klidném a přátelském duchu. Po 19. hodině jsme se vraceli domů. Mládež byla spokojená a velké poděkování patří o. děkanovi Janovi a o. Pattymu, který přijel se svým týmem. A také všem mladým, kteří si našli čas!