28. červenec byl dopoledne ve znamení návštěvy největšího polského poutního místa Čenstochová. Papež František navštívil nejdříve baziliku, kde se pomodlil před obrazem Panny Čenstochovské. Přibližně v 10.30 začala mše svatá, které se podle odhadů zúčastnilo asi půl milionu věřících. Mše svatá byla sloužena při příležitosti 1050. výročí křtu Polska. Svatý otec pochválil Poláky za to, že si po celou tuto dobu udrželi živou víru. Když řekl, že za předávání víry vděčíme především babičkám a maminkám, sklidil velký potlesk. Přítomní vnímali, že je to velká pravda a také pochvala a poděkování babičkám a maminkám za příklad živé a žité víry. Na konci bohoslužby dostal papež jako dar na poděkování krásný kříž, který byl ze dřeva z doby knížete Měška.
Po odpoledním odpočinku nasedl zcela netradičně František do tramvaje, která ho i celý doprovod dovezla na místo setkání s mládeží. Zde nasedl do papamobilu, který ho dopravil na pódium za obrovského nadšení mladých, kterých bylo na místě údajně 600 000. Po přivítání kardinálem Dziwiszem dostal Svatý otec na přivítání od mladých batoh, jako symbol poutníka. Batoh také dostali všichni přítomní kardinálové. Ve své promluvě mluvil papež o soucitu, o milosrdenství a znovu připomněl potřebu a ochotu pomáhat lidem v nouzi.