V úterý 10.2. byli kněží hustopečského děkanátu pozváni otcem biskupem na celodenní setkání. Setkání začalo mší svatou v 9.30, kterou jsme společně slavili v kapli brněnské katedrály. Hlavním celebrantem byl otec biskup. Tématem jeho promluvy bylo „Ježíš jako pokrm.“ Po mši svaté jsme šli na Petrov 2, kde jsme potom probírali některá aktuální témata, a potom byla také příležitost k dotazům. Setkání probíhalo v pohodovém duchu a všem nám bylo dobře. Nechyběla káva, čaj a další občerstvení. Letos se Brno připravuje na dvě velké akce. Tou první je oslava vítězství Brna nad Švédy. V tomto roce se bude slavit 370 let od této události, kdy hrstka obránců dokázala odolat obrovské přesile, a jak lidé věřili – díky mocné přímluvě Panny Marie. Tou druhou událostí je potom Eucharistický kongres, který bude zakončen slavnostní bohoslužbou a průvodem přes město Brno 17.10.

Po dobrém obědě se nám potom věnoval otec generální vikář, se kterým jsme se bavili především o administrativních otázkách. Na závěr celého setkání jsme si byli prohlédnout kurii, která má nový kabát. Vše je opravené, nové kanceláře, noví zaměstnanci…Byli jsme na právním oddělení, restitučním i finančním oddělení, navštívili jsme kancelář kancléře a další důležitá místa. Pro zaměstnance je zde zřízena krásná malá kaple.

Rozcházeli jsme se po třetí hodině. Den prožitý na Petrově byl příjemný. Díky patří také otci biskupovi a generálnímu vikáři za pozvání, ale také za čas, který nám věnovali.