V pátek 29. prosince 2023 jsme přivítali v naší velkoněmčické farnosti skupinu Srdce za Šakvic se svým vánočním koncertem. Koncert začal krátce po 17. hodině, a jak se dalo očekávat, před zaplněným kostelem. Skupina nezůstala nic dlužna své pověsti, a tak jsme mohli všichni prožít příjemný podvečer v našem kostele za poslechu vánočních písní a koled, přičemž nechyběly ani písničky českých interpretů. Skupina byla odměněna dlouhotrvajícím potleskem a slovy uznání a díků od těch, kdo přišli na koncert. Koncert se líbil, vydařil, a skupině Srdce přejeme, ať jim to stále tak dobře hraje a zpívá, a hodně energie, kterou skupina dokáže předávat dál spolu s dobrou zprávou, kterou také tlumočí díky svým písničkám i doprovázeným slovem.