Víte, kdo má největší sbírku knoflíků? No přece skotský kostelník!

Jaké je nejsilnější víno? Mešní - jeden se napije a pak všichni zpívají!

Na pleši pana Nováka sedí dvě vši a vzpomínají: „Ty, pamatuješ? Kdysi jsme si tady hrávaly na schovávanou!“

Proč se blondýnky smějí, když je bouřka? Protože si myslí, že je někdo fotí!

Ptá se lékař svého kolegy: "Víš, proč se pan Novák dožil 90 let?" "Proč?" "Protože má hodně trpělivé rodiče."

Žena jde ke kartářce a nechá si věštit. Kartářka zamíchá karty a rozloží je na stole. Potom říká: „Zítra váš manžel zemře!“ Žena se podívá na kartářku a povídá: „To vím taky, ale zajímá mě, jestli mě zavřou.“

„Ty, Pepo, víš, že ti zemřela tchýně?“ „Co?“ „Víš, že ti zemřela tchýně?“ „Cože?“ „Zemřela ti tchýně, seš nahluchlej?“ „Ale ne, jenom se to dobře poslouchá!“

„Ty, Franto, jaký je vlastně tvůj postoj k Bohu?" "Jsem tak silný ateista, až se bojím, že mě za to Pán Bůh potrestá."

Policista vyzve slečnu k tanci a začíná vést rozhovor: „Vy si také myslíte, že my policisté jsme všichni hloupí?“ „To ne,“ špitne dívka, „ale na státní hymnu jsem ještě netancovala.“

Manžel blondýnky se chlubí v práci: „Představte si, že moje žena dnes několika lidem zachránila život!“ „A jak to udělala?“ „Ráno se jí nepodařilo nastartovat auto!“