Pan Novák je od rána dobře naladěn. A tak když nastupuje do autobusu, ptá se vesele řidiče: "Tak co, je Noemova archa už plná?" Řidič odpoví: "Ne, nastupte, ještě nám chybí osel."

Pan farář se ptá malé Moniky v náboženství: "Jak tě odmění maminka, když jsi celý týden hodná?" "Potom nemusím v neděli do kostela."

Pan farář vypráví dětem o nebezpečí alkoholu, a tak uvádí příklad: "Děti, když má osel žízeň a vy před něho postavíte nádobu s vodou a druhou nádobu s pivem, tak ze které se napije?" "Z té, ve které je voda," odpoví Franta. "Výborně, Františku, a proč?" Ze třídy se ozve: "No přece, protože je to osel."

"Můj tatínek mi slíbil 100 korun, když budu mít z náboženství jedničku," vypráví Pepík panu faráři. "No, to se musíš tedy pořádně snažit." "Mám lepší nápad," povídá Pepa, "vy mi dáte jedničku a rozdělíme se!"

Do kněžského semináře se hlásí starší muž. Tam mu ale řeknou: "To jste měl přijít tak před 25 lety. Teď už jste příliš starý na to, abyste se stal knězem." Muž se ale nenechá odbýt a povídá: "Ale tu a tam jsou potřeba i kardinálové!"

Dva bezdomovci prosí v klášteře o jídlo. Vrátný se jich ptá: "Copak nemáte žádné zaměstnání?" "Mám, povídá první, ale bohužel jsem momentálně bez práce." "A vy?" "Já jsem jeho bodyguard."

Franta pomáhá starší řeholnici v černém hábitu nastoupit do autobusu. Sestra mu děkuje: "Pán Bůh zaplať, ať ti Bůh požehná." Franta na to: "Není zač, Batmanovi přátelé jsou i mými přáteli."

Vizitátor jde na vizitaci do jedné farnosti. Kněz právě připravuje biřmovance. A protože jsou Velikonoce, vizitátor se ptá biřmovance Františka: "Řekni mi, co víš o kameni, který najednou zmizel a byl pryč?" Vyděšený Franta povídá: "Já jsem to nebyl!" Vizitátor se obrátí na místního pana faráře: "Já si také myslím, že to Franta nebyl." Další den vizitátor vše vypráví panu vrchnímu radovi. Ten si je jistý: "Určitě v tom má prsty farář." Šokovaný vizitátor jde za biskupem, aby ho informoval, jak dopadl. Dobrácký biskup ho vyslechne a povídá: "No tak už nedělejte takové pozdvižení kvůli jednomu kameni - tady máte 50 euro a kupte nový!"

Tři budhističtí mniši žijí na jedné hoře. Po 5 letech mlčení říká první: "Viděli jste toho krásného černého koně, který šel kolem?" O tři roky později říká ten druhý mnich: "To byl hnědý kůň." O 7 let později se postaví třetí mnich a povídá: "Jestli se vy dva nepřestanete hádat, tak odcházím."

Známá herečka leží na smrtelné posteli. Nechá si zavolat kněze, aby se vyzpovídala. "Pane faráři, byla jsem mladá a krásná...a zbytek si dokážete domyslet."