Přijde opat do kuchyně a za stolem sedí parta mnichů, kteří hrají nějakou stolní hru. „Co to hrajete?“ ptá se opat. „Ále, hrajeme: Mnichu, nezlob se!“

Malý Pepík se chlubí: „Heč, moje maminka mi koupila fíky!“ „To je toho,“ říká na to malá Maruška, „tatínek mi říkal, že mi nechá vytrhnout mandle.“

Jedenácté přikázání: Cti syna svého, aby tě nevyhodil z domu tvého.

Dvě kočky sedí před klecí a pozorují zelenou andulku. Ta první povídá té druhé: „Já nevím, na ptáka je to hodně zvláštní barva. Asi ještě není zralý.“

Paní Nováková si u sousedky pochutnává na buchtě. „Trouba vám peče dobře, že?“ „To ano,“ přikyvuje sousedka. „Ale těch řečí, než ho k tomu dokopu.“

Manžel přijde domů až kolem půlnoci. Sotva otevře dveře, už křičí na manželku: „Kvůli tobě jsem seděl celý den na policii, kde mě vyslýchali. Jak jsi jenom mohla vymyslet na vkladní knížku tak hloupé heslo: Peníze nebo život?“

Operační sál. "Sestro, podejte mi nástroje!" "Ale pane doktore, máte tu připraveného pacienta a vy tu chcete muzicírovat?"

Mladý muž se snaží navázat rozhovor: „Slečno, pamatujete si na mě? Nedávno jsme se viděli v ZOO u klece s orangutany.“ „Opravdu? A jak jste se z té klece dostal ven?“

Alkoholik se zpovídá: "Pil jsem a na víc hříchů si už nepamatuji."

Potkají se dva Skoti. „Nevíš, proč Kevin tu svoji novou jachtu nakonec nepokřtil?“ „No, on původně chtěl, už držel v obchodě v ruce láhev šampaňského, ale u pokladny mu řekli, že ta láhev je vratná.“

Blondýnka přijde do kostela a ptá se: "Pane faráři, máte v kostele wifi?" "Mějte v srdci Boha!" "A to všechno malým a bez mezery?"