Chlubí se jeden farník panu faráři, že se mu s pomocí radarového detektoru podařilo vyhnout pokutě za rychlou jízdu. Kněz farníka napomíná: "A to se nebojíte toho nad námi?" "Máte pravdu, otče," povídá na to onen muž, "ten policajt ve vrtulníku člověka stejně vždycky dostane!"

Moudrost pana Vopršálka: „Piju pouze dvakrát v roce. Poprvé, když mám narozeniny a podruhé, když je nemám.“

Dva kamarádi jdou ke zpovědi. Nejdříve poklekne u zpovědnice Franta. Když vyznává, že zhřešil, kněz chce vědět, s kým. "Byla to paní lékárníková? Nebo snad paní poštmistrová nebo paní stavitelová?" Když Franta přijde od zpovědi, tak se ho Pepa ptá: "Tak co, dostal jsi rozhřešení?" "Nedostal," povídá Franta, "ale mám tři nové adresy."

Manžel: „Kde jsi byla?“
Manželka: „V salónu krásy!“
Manžel: „A copak, měli zavřeno?“

Ptá se pan Novák kartářky: „A můžu k vám přijít zase v pátek?“ „Nemůžete, protože ve čtvrtek si zlomíte nohu.“

Ježíšovo vysvědčení:
Matematika: Tvrdí, že on a Otec jsou jedno. V počtech má velmi slabé
znalosti!
Psaní: Zásadně si nenosí papír ani tužky a neustále píše do písku!
Zeměpis: Tvrdí, že je pouze jedna cesta! Má velmi špatný orientační
smysl!
Chemie: Pro pobavení celé třídy proměňuje vodu ve víno a porušuje
chemické zákony!
Tělocvik: Všichni žáci se učí plavat, jenom on musí chodit po vodě!
Ústní projev: Není mu rozumět, protože mluví v podobenstvích!
Chování: Stýká se celníky, prostitutkami a jinými hříšníky!

Slečna je na procházce se starším amantem. Přijdou ke stánku, kde se prodávají párky, a slečna si párek objedná. Prodavač se ptá: „I křen?“ „I křen si dá párek.“

„Řekni mi upřímně,“ povídá paní Nováková manželovi, „co ty by sis beze mě vlastně počal?“ „To nevím... Ale strašně rád na to myslím.“

Vesnici zasáhla povodeň a ani fara nezůstala ušetřena. Voda se valila do sklepa, kde měl pan farář uschována v krabicích svá kázání. Pan farář i hospodyně se snaží ještě zachránit, co se dá. Hospodyně rychle vzala krabici s kázáními a nesla ji nahoru. Zoufalý kněz se ptá: "A co kázání, jsou také mokrá?" "Ale kdepak," povídá hospodyně, " jsou suchá jako vždycky!"