Na zpáteční cestě z Medžugorje jsme se na dvě hodiny zastavili ve Splitu. Jedná se o krásné přístavní město s bohatou historií a nádherným historickým centrem. Historie tohoto města bývá především spojována se jménem císaře Diokleciána, jehož přepychový reprezentační palác byl v roce 1979 zapsán na listinu kulturního dědictví Unesca. Vybudován byl koncem 3. století. Císař zde trávil poslední léta svého života. Palác sloužil potom jako útočiště sesazených římských císařů a jejich rodin. Dodnes se zde zachovaly tři brány: Zlatá, Stříbrná a Železná. K nejpůsobivějším částem paláce patří sklepní prostory, přeměněné v současné době na galerie, klenotnice a knihovna, Jupiterův chrám, který byl přeměněn na baptisterium svatého Jana Křtitele, vysoká zvonice katedrály, Diokleciánovo mauzoleum, četné kostelíky, paláce, opevnění a hradby. Dnes se jedná o největší krytý prostor na světě z období doby římské.

Dioklecián se narodil kolem roku 244 a zemřel mezi léty 312 – 316 za ne zcela vyjasněných okolností ve Splitu. Římským císařem byl od roku 284 do roku 305. Jeho perzekuce křesťanů patřila k těm nejkrvavějším a nejstrašlivějším. Z doby jeho panování pochází velké množství mučedníků. V 5. století se potom Split stává biskupským městem.