Na světě je 1,37 miliardy katolíků a celkový nárůst počtu věřících činí 16,2 milionu. Nárůst se týká všech kontinentů kromě Evropy (kde došlo k poklesu o 244 000 pokřtěných). Nejvýraznější vývoj je v Africe, která přijímá 8,3 milionu nově pokřtěných věřících a přesahuje 265 milionů. Následuje Amerika (+6,6 milionu katolíků, čímž celkový počet věřících dosáhl 660 milionů), Asie, kde nárůst činí asi 1,5 milionu katolíků, takže počet věřících přesahuje 153 milionů, a Oceánie s nárůstem 55 000 katolíků a celkovým počtem 11 milionů věřících. Tyto údaje pocházejí ze statistiky, kterou u příležitosti Misijní neděle, připadající na 22. října, zveřejnila agentura Papežských misijních děl. Dokument, který čerpá údaje z vydání Statistické ročenky církve 2023 (s údaji aktualizovanými k 31. prosinci 2021), provádí srovnání a uvádí procenta nárůstu či poklesu církevního personálu (kněží, řeholníků, řeholnic, seminaristů, katechetů) ve srovnání s předchozím rokem a nabízí tak přehled o životě všeobecné církve.

Z celosvětové populace, jejíž počet byl spočítán na 7,78 miliardy lidí, představují katolíci 17,6 procenta, zatímco na úrovni kontinentů je procento věřících v Americe 64, v Evropě 39,5, v Oceánii 26, v Africe 19,38 a v Asii, kontinentu, který je domovem dvou třetin lidstva, 3,3 procenta.

Dokumentace potvrzuje, že právě mladé církve (tento výraz nahradil rozlišování mezi církvemi starobylé tradice a církvemi na misijních územích) jsou slibným znamením pro budoucnost katolického společenství. To je vidět například na analýze počtu nových kněží, kterým bude svěřena pastorační péče o farní společenství. Na světě je přibližně 407 000 kněží: Evropa (-3632) je opět tou, která zaznamenává trvalý pokles, kde však v absolutních číslech zůstává počet kněží na kontinentu nejvyšší: 160 000 osob. Amerika vykazuje -963 a celkový počet kněží činí 119 000. Nárůst je zaznamenán v Africe (+1518), která tak dosahuje 52 000, v Asii (+719) s více než 71 000 kněžími, v Oceánii (+11), která dosahuje 4500 kněží. Stejně významná je statistika o seminářích: v Africe je přes 33 000 studentů v tzv. velkých seminářích, kteří již studují teologii a připravují se na kněžské svěcení, v Asii 32 000 a v Americe 28 000, zatímco v Evropě je jich 14 000 a v Oceánii 960. Takzvaných menších seminaristů, tedy seminaristů ve věku druhého stupně základní školy a středních škol, je přes 54 000 v Africe, 23 000 v Asii, téměř 10 000 v Americe, 7000 v Evropě a 195 v Oceánii.

Při analýze těchto údajů si lze všimnout absolutního prvenství afrického kontinentu, který zaznamenává plusové znaménko ve všech odvětvích; také v Asii prožívá církev expanzivní fázi, i když v mnoha zemích jsou katolíci malým stádcem. Na kontinentu, kde papež František od roku 2014 navštívil patnáct zemí, naposledy Mongolsko, jsou křesťané tvořivou menšinou, která slouží každému člověku, upozorňuje indický teolog Thomas Menamparampil, emeritní arcibiskup z Guwahati, a připomíná, že v posledních desetiletích se počet katolíků v Asii zvyšuje v průměru o 4-5 % ročně. Mezi nimi hrají rozhodující roli laičtí katecheté či katechisté, kteří pravidelně navštěvují věřící ve vesnicích v odlehlých oblastech, kam kněží docházejí jen zřídka. Podle agentury Fides jich je na celém světě 2,8 milionu: asi 1,5 milionu v Americe, 458 000 v Africe, 375 000 v Asii (na posledních dvou jmenovaných kontinentech jejich počet roste), 480 000 v Evropě, 12 000 v Oceánii. Na všech kontinentech pomáhají posilovat víru křesťanů, vedou modlitby a organizují charitativní díla, ale často jsou také jako autentičtí misionáři pověřeni prvním hlásáním víry. www.vaticannews.va