Bezprostředně po tragické události vyjadřuje svoji účast a lítost i řada představitelů církví.

"Modlím se za mrtvé, jejich rodiny, blízké i přátele a také za uzdravení všech zraněných. Prosím Pána, aby všem v této předvánoční době přinesl útěchu a pomohl překonat bolest a smutek," uvedl arcibiskup pražský Jan Graubner a dodal, že kněží pražské arcidiecéze jsou k dispozici poskytnout všem duchovní podporu a radu.  

"V modlitbě myslíme na všechny studenty i zaměstnance Filozofické fakulty UK v Praze. Zvláště myslíme na oběti dnešního hrozného útoku a na jejich blízké, i na všechny zraněné. Děkujeme policistům a záchranářům za jejich nasazení. Tam, kde selhávají slova, prosíme Boha, aby byl nablízku všem, kdo to v tento moment potřebují," stojí pak v prohlášení uveřejněném na profilu Ekumenické rady církví.

Představitelé Českobratrské církve evangelické Pavel Pokorný a Jiří Schneider pak napsali, že dnešní den bude patřit k nejtemnějším dnům našeho života. "S pohnutím a bolestí myslíme zvláště na blízké a rodiny zastřelených a zraněných. Také na ty, kdo se ocitli v bezprostředním ohrožení, hledali úkryt, prožívali bytostný strach a nesou si s sebou tuto traumatizující zkušenost," uvedli.

Ve svém prohlášení také vyzvali k překonávání napětí, nervozity a slovní agresivity. "Tomu se může každý z nás bránit tím, že nebude podléhat neklidu a hněvu, ale bude usilovat o vzájemnou úctu a pochopení, pamatovat na solidaritu," dodali Pokorný a Schneider.

Modlitba za všechny oběti střeleckého útoku se pak uskuteční zítra ve 12 hodin ve fakultní kapli na Husitské teologické fakulty UK (2. patro, naproti knihovně) v Pacovské ulicí 350/4 na Praze 4. Ve stejný čas jsou pak všichni zváni k modlitbě na dálku za zabité a pozůstalé, za zraněné a otřesené, za světlo naděje, aby projasnilo temnoty zmaru, strachu a bolesti.

"Ve 12:00 se zastavme sjednoceni v duchu ve chvíli ticha nad zmařenými lidskými životy a nad naší otřesenou důvěrou v dobro. Zapalme svíčku jako symbol přicházejícího Krista, světla světa, které přichází mezi nás a ani ta nejtemnější temnota jej nemůže přemoci," stojí v pozvánce.

"To světlo ve tmě svítí a tma je nepohltila.“ (J1,5)

V sobotu v 11:00 bude v katedrále sv. Víta bohoslužba za oběti čtvrteční tragédie na Filozofické fakultě UK. Sloužit ji bude arcibiskup Graubner.

Na sobotu 23. prosince pak vláda vyhlásila státní smutek. V poledne se rozezní zvony po celé zemi.

www.christnet.eu