Do našich farností zavítal v tomto roce (2018) sv. Mikuláš v neděli 9. prosince. Do Velkých Němčic už v 15. hodin, do Uherčic potom o dvě hodiny později. Ve Velkých Němčicích čekalo Mikuláše 40, v Uherčicích dokonce 60 dětí.
Jako tradičně byla pro děti nejdříve připravena pohádka s poselstvím. Příběh o dvou bratrech Dobrotovi a Lakotovi dává už podle názvu tušit, že role jsou jasně rozdány. Dobrota je prostě dobrák od kosti, Lakota, co kde může, to ukradne, a rozdělit se, to už vůbec ne. Samozřejmě, že nakonec Dobrota se svou ženou jsou odměněni samotným Mikulášem novým, krásným domem, také Lakota dostane to, co si zaslouží – dostane pořádný výprask od chasníka, který ho tak dlouho tluče svou holí, dokud Lakota nevrátí ukradenou misku a neomluví se bratrovi, kterému ji odcizil. Nakonec sv. Mikuláš zakončí pohádku slovy: „Děti, pamatujte si: Lépe je být Dobrotou než Lakotou!“
Poté, co naší herci byli odměněni potleskem, pan farář vyzkoušel děti z básniček a písniček o svatém Mikuláši, andílkovi apod. Pak už zbývalo jenom třikrát vyvolat jméno svatého Mikuláše, a to už přišel očekávaný světec, který byl jako každý rok štědrý ke všem dětem.
Poděkování patří hercům i hudebníkům, kteří pásmo provázali písničkami. I těm, kdo připravovali balíčky pro děti. Bohu díky se i letošní svatý Mikuláš vydařil!