V měsíci červnu proběhly ve všech našich farnostech slavnosti 1. svatého přijímání. Slavnost svatého přijímání se nejdříve konala v Uherčicích 10. června, kde přistoupilo poprvé ke stolu Páně 8 dětí. O týden později se slavnost slavila v Křepicích, kde bylo celkem 7 prvokomunikantů a v neděli 24. června se slavnost 1. svatého přijímání konala ve Velkých Němčicích, kde přijalo eucharistického Krista poprvé 7 dětí. Všude slavnosti proběhly v klidném, radostném a slavnostním duchu. Poděkování patří také všem katechetům, kteří se věnují dětem a také těm, kdo ve farnostech pomohli připravit tyto krásné slavnosti. Všem 22 našim superstar – tedy prvokomunikantům – potom přejeme, aby především vytrvali!