Asi padesátiletý muž přichází na faru domlouvat svatbu. "Snad se nechcete ženit?" ptá se kněz. "Ale kdepak, já jdu vyřizovat svatbu mého otce." "Prosím vás, co ho to napadlo?" nestačí se divit pan farář. "Víte, abych vám pravdu řekl, oni ho nutí jeho rodiče."

Je ráno, svatba v Káně Galilejské skončila a hosté se probouzejí. Mnozí z nich se drží za hlavu a především jeden, který trochu přebral, prosí: "Já mám takovou žízeň! Skočte prosím vás někdo pro vodu." Tu se postaví Ježíš, že dojde pro vodu. Když to ale uvidí ostatní, tak svorně zvolají jedním hlasem: "Ne, ty už ne!"

Farní hospodyně čte noviny. "Pane faráři, představte si, co tady píšou. Tady se píše, že ženicha ranila mrtvice při svatbě právě ve chvíli, kdy kráčel k oltáři." "Inu, zázraky se stávají a někdo může být zachráněn v poslední chvíli," komentuje článek zkušený kněz.

Jižní Morava. V kostele se koná svatba. Po mši přichází do zákristie ženich a ptá se faráře, co je dlužen. Kněz povídá: "U nás bývá zvykem, že ženich dá tolik, nakolik si cení nevěsty." Ženich začne přemýšlet, nakonec sáhne do kapsy a podá knězi padesát korun. Kněz přijme peníze, ještě jednou se podívá na nevěstu a ženichovi dvacet korun vrátí.

Katolický kněz a rabín sedí vedle sebe na jedné hostině, kde se podává vepřové maso, které rabín, jako každý jiný Žid, jíst nesmí. Kněz to velmi dobře ví, a tak si rabína začne tak trochu dobírat: "Rabíne, tak kdy si konečně dáte to výborné vepřové?" "Otče, na vaší svatbě!" odpoví pohotově rabín.

Potkají se dvě kamarádky. "Slyšela jsem, že ses vdala. Je to pravda?" "Ano, ale dva týdny po svatbě můj manžel náhle zemřel." "To je mi líto. Aspoň že se dlouho netrápil!"

Skot se oženil a po svatbě jede vlakem. "Kampak jedete?" ptá se spolucestující. "Na svatební cestu." "A kde máte manželku?" "Ona už tam byla."

Manželka: "Zítra máme desáté výročí svatby. Co říkáš, zařízneme kuře?" Manžel: "Ale drahá, proč chceš ublížit nevinnému tvoru? Ono za to nemůže!"

Ptá se pan farář dětí v náboženství, co si asi mysleli hosté na svatbě v Káně Galilejské, když viděli, jak Ježíš proměnil vodu ve víno. Přihlásí se Pepíček a povídá: "Říkali - tak toho jednou také pozveme!"