Slavnosti 1. svatého přijímání proběhnou v Uherčicích v neděli 9.6. 2024 v 8.00 a ve Velkých Němčicích o týden později 16. června v 11.00. Prosíme zároveň o modlitby za naše prvokomunikanty. Ve Velkých Němčicích se letos připravuje 7 dětí, v Uherčicích 9.