V neděli 19. června jsme prožívali v naší velkoněmčické farní rodině slavnost prvního svatého přijímání. Letos k němu přistoupilo šest dětí – Evička, Martin, Pavlínka, František, Jakub a Vítek. Děti úspěšně prošly přípravou, stejně tak závěrečnou zkouškou, kdy byly přezkoušeny z toho, co se naučily, pak ještě čekal nezbytný sobotní nácvik na slavnost a první svátost smíření.
V neděli se rodiče s dětmi shromáždili před farou a za vyzvánění zvonů průvod vstoupil do kostela za zpěvu písně Ježíši Králi a také za hudebního doprovodu našich mladých zpěváků. Rodiče se zapojili do liturgie a ujali se všech čtení. Po evangeliu, které přečetl pan Jáhen, otec Petr vyprávěl dětem příběh o statečném ministrantovi Jirkovi, který utíkal do kostela, aby zachránil Tělo Kristovo před švédskými vojáky. Nakonec kněz povzbudil a poprosil rodiče, aby děti i nadále doprovázeli na cestě víry. Pak děti obnovily svůj křestní slib a přečetly přímluvy. Před svatým přijímáním se ještě pomodlily společnou modlitbu a poté již jednotlivě přistupovaly k prvnímu svatému přijímání. Přitom naši zpěváci zpívali písničku Čistá, čistá jak studánka duše, cop setřásla hřích. Po závěrečném děkování – děti předaly panu faráři, panu jáhnovi i Alešovi, který děti učil v náboženství, krásné květiny a také víno. Po nezbytném focení šly děti ještě na faru, kde dostaly upomínky na jejich slavný den. Poděkování patří všem, kdo pomohli slavnost připravit, a kdo se do ní také zapojili.